Apskaitos vedimas ir Administravimo paslaugos

Vedame mažų įmonių apskaitą nuo pirminių dokumentų iki metinės finansinės atskaitomybės sudarymo.

Tvarkome tiek einamąją, tiek apleistą įmonių apskaitą. Esame sukaupę patirties įvairių sričių gamybos, prekybos, paslaugų įmonių apskaitos tvarkyme.
Taip pat konsultuojame fizinius asmenis individualios veiklos apskaitos klausimais, sutvarkome jų apskaitą, pateikiame deklaracijas.

Tvarkant buhalterinę apskaitą, Jums tereikia pateikti pirminius apskaitos dokumentus, kurių surinkimą mes galim organizuoti patys. Apdorojus pirminius apskaitos duomenis, mūsų įmonė paruoš visas reikalingas ataskaitas ir deklaracijas ir pateiks atitinkamoms institucijoms (VMI, SODRA, Statistikos departamentas ir kt.)

Mūsų kvalifikuoti specialistai Jums laiku pateiks reikalingą informaciją apie įmonės finansinę padėtį, skolas, likučius pagal Jūsų pirminius apskaitos dokumentus. Dėl to Jūs galėsite planuoti savo išlaidas, laiku būsite informuoti apie mokesčius, jų sumokėjimo terminus.

Taupydami Jūsų laiką, teikiame ir administravimo paslaugas (pagal poreikį). Jas sudaro:

Įmonės vidaus dokumentų ruošimas.

Personalo dokumentų ruošimas

Įsakymų, sprendimų, susirinkimų protokolų ruošimas

Sutarčių (nuomos, panaudos ir kt.) ruošimas

Darbo sutarčių ruošimas

Buhalterinės apskaitos paslaugas sudaro:


- Darbo užmokesčio apskaita,

- Atsargų apskaita,

- lgalaikio turto apskaita,

- Deklaracijų, atsakaitų ruošimas ir pateikimas VMI ir VSDF,

- Atstovavimas valstybinėse institucijose (VMI, VSDF, Registrų centras),

- Preliminaraus pelno mokesčio paskaičiavimas,

- Mokėtinų mokesčių ataskaitos,

- Konsultacijų teikimas apskaitos ir mokesčių, susijusių su  Užsakovo veikla, klausimais (el.paštu ar telefonu),

- Avanso apyskaitų sudarymas ir registravimas; 

- Kasos knygos pildymas,

- Finansinės atskaitomybės parengimas ir pateikimas;

- Apskaitos politikos ruošimas.

Paslaugų kainą sudaro:

Pastovi kainos dalis.

Kintama kainos dalis, kurios dydis priklauso nuo buhalterinių operacijų kiekio (preliminarų buhalterinių operacijų skaičių nustatome aptarę planuojamą ar esamą įmonės veiklos apimtį), administracinių dokumentų kiekio.

Už papildomas paslaugas (pvz. metines finansines ataskaitas, metines deklaracijas, banko paraiškas paskoloms gauti ir kitas paslaugas).

Search